HBWEB • IRODALOM • HBWEB • IRODALOM • HBWEB • IRODALOM • HBWEB
www.pcnetsol.com
www.hbweb.hu
HBWEB CÍMLAP » 
IRODALOM CÍMLAP » 

IRODALOM.HBWEB.HU
Csanády György – Mihalik Kálmán (1921); Pap Gábor (2002):
SZÉKELY HIMNUSZ
Ki tudja merre, merre visz a végzet 
Göröngyös úton, sötét éjjelen 
Vezesd még egyszer győzelemre néped 
Csaba királyfi csillag ösvényén. 

Maroknyi székely porlik, mint a szikla 
Népek harcának zajló tengerén 
Fejünk az ár, jaj, százszor elborítja 
Ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk! 

Amedig élünk magyar ajkú népek 
Megtörni lelkünk nem lehet soha 
Szülessünk bárhol, világ bármely pontján 
Legyen a sorsunk jó vagy mostoha. 

Maroknyi székely porlik, mint a szikla 
Népek harcának zajló tengerén 
Fejünk az ár, jaj, százszor elborítja 
Ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk! 

Keserves múltunk, évezredes balsors 
Tatár, s török dúlt, labanc rabigált 
Jussunk e honban, Magyar Székelyföldön 
Szabad hazában élni boldogan. 

Maroknyi székely porlik, mint a szikla 
Népek harcának zajló tengerén 
Fejünk az ár, jaj, százszor elborítja 
Ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk! 

Már másfélezer év óta Csaba népe 
Sok vihart élt át, sorsa mostoha 
Külső ellenség jaj, de gyakran tépte 
Nem értett egyet otthon sem soha. 

Maroknyi székely porlik, mint a szikla 
Népek harcának zajló tengerén 
Fejünk az ár, jaj, százszor elborítja 
Ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk! 

Hős szabadságát elveszti Segesvár 
Mádéfalvára fájón kell tekints 
Földed dús kincsét népek élik s dúlják 
Fiaidnak sokszor még kenyérre sincs. 

Maroknyi székely porlik, mint a szikla 
Népek harcának zajló tengerén 
Fejünk az ár, jaj, százszor elborítja 
Ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk! 

Kigyúlt a mennybolt, zeng a hadak útja, 
Csaba királyfi nézi táborát. 
Szűnik az átok, kiapadt a kútja, 
Szívünkön égi öröm lángol át. 

Hiába dúlt már gyűlöletnek árja, 
Megáll a szikla, nem porlik tovább, 
Imánk az Istent újra megtalálja, 
Köszöntsd ma népem üdvös hajnalát!


1921, kiegészítve Pap Gábor által 2002-ben.A Székely Himnusz néven ismertté vált ének 1921-ben született. Szerzői Erdélyből Magyarországra települt és itt tanuló fiatalemberek: 
Csanády György (1895-1952)
   Székelyudvarhelyen született 1895. február 23-án. Az itteni Református Kollégiumban érettségizett 1913-ban. A budapesti Kereskedelmi Akadémián szerzett oklevelet, de nem a szakmájából, hanem az irodalomból élt. Az I. világháborúban katonaként megsebesült. Magyarországra költözött, és 1920-21-ben ötödmagával megalakítja a Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesületét. Budapesten, 1952. május 3-án halt meg. A Farkasréti Temetőben temették el, de később - végakarata szerint - hamvait Székelyudvarhelyen, a családi sírban helyezték el.
Mihalik Kálmán (1896-1922)
   Oravicabányán született 1896. február 21-én. Kolozsváron a piarista gimnáziumban majd az unitárius főgimnáziumban tanult, itt érettségizett 1915-ben. Mivel katolikus volt, vallásórára a kegyesrendiek által vezetett főgimnáziumba járt. A kolozsvári egyetem orvosi karára iratkozott be. A háborúban ő is fronton teljesített szolgálatot. A háború után tanulmányait Szegeden folytatta, majd az itteni egyetemen lett tanársegéd. 1922. szeptember 6-án, 26 éves korában, tífuszban halt meg, Szegeden; sírja a Belvárosi Temetőben van. 


HBWEB CÍMLAP » IRODALOM CÍMLAP » 


E-mail
Közreműködésed és megtisztelő figyelmed köszönöm!
HBweb.hu | balint.cyberhungary.net
Az oldalt Hajtó Bálint készítette
© 2010 • HBweb.hu || balint.cyberhungary.net || PCNetsol.com