Bevezetés
A Fogaskerekû Vasút Budapest Fõváros budai oldalán található, a Budai-hegység lábaitól indul, s szívébe visz fel. Vonalvezetése észak-kelet – dél-nyugati, kezdõpontja, Városmajor állomás 132 méter, végpontja, Széchenyi-hegy 457 méter magasan fekszik. 325 méter szintkülönbséget gyõz le 3,7 km-es vonalával. A pálya 4/5 része ívben fekszik, ritka az egyenes szakasz. A pálya egyvágányú, a vonatok találkozására Városmajor végállomáson, Orgonás, Erdei iskola, Gyöngyvirág utca, Svábhegy kitérõknél és Széchenyi-hegy végállomáson nyílik lehetõség. A vonatok hegymenetben 25-30km/h, völgymenetben 50 ‰-es lejtõig 25 km/h, 50‰-nél nagyobb lejtõn 20 km/h sebességgel közlekednek. Völgymenetben villamos energiát lényegében nem fogyasztanak, de sajnos vissza sem termelnek. Állandó féküzemben, a vontatómotorok generátor-kapcsolásával kordában tartott helyzeti energia hajtja völgymenetben a jármûveket.
A Fogaskerekû Vasút hosszszelvényét (magassági vonalvezetését) a pálya kiegyenesített helyszínrajzával egyetemben kiegészítve az útátjárókkal és viaduktokkal itt tekintheti meg, ha a képre kattint:
A képre kattintva megtekinthető nagy méretben
A Fogaskerekû Vasút vonalvezetését az alábbi térképen tekintheti meg. Ha rákattint, egy részletes, 210kB méretû térképet nyit meg új ablakban. A térkép szabadon letölthetõ. 
A képre kattintva megtekinthető nagy méretben
A Fogaskerekû Vasút és környékének ismertetése
Buda legnagyobb közlekedési csomópontjától, a Moszkva tértõl nyugati irányba, gyalogosan 10 percre, illetve 18-as, vagy 56-os villamossal 3 percre, a Városmajor hûs ligeteit követõen található Városmajor végállomás, amely kezdõpont, jármûtelep és a vasútüzem irányító központja egyben. Az alábbiakban virtuálisan bemutatom e kellemes hangulatú, izgalmas és változatos hegyvidéki vonalat.
FONTOS!!!
A kerékpározás örömteli, egészséges, de veszélyes is! Kérjük ezért kedves kerékpáros Utasainkat, megállóhelyeink, és állomásaink területén jármûvükrõl szálljanak le, tolják azt a hegyoldali pótkocsi kijelölt ajtajáig! A peronokon és a kocsin belül NE kerékpározzon, mert az súlyosan balesetveszélyes, hisz egy pillanatnyi egyensúlyzavar, vagy a gyalogos utasok közötti helytelen „szlalomozás” következtében a peronról leeshet, valamint kérjük, gyalogos Utasaink testi épségét se veszélyeztesse! Városmajor végállomáson a kerékpárok rendjére biztonsági szolgálat ügyel. Mi az Ön kerékpárját készséggel elszállítjuk 1 db. vonaljegy érvényesítése fejében. Utazása végeztével, vonatunkról leszállva kérjük, csak az állomás elhagyása után szálljon nyeregbe! Kellemes sportolást kívánunk!
VÁROSMAJOR
Indulás elõtt tekintsük meg Városmajor állomást! Moszkva tér felõl érkezve a Városmajor erdeje után feltûnik a jármûtelep. Itt a kerítésen keresztül már találkozhat az éppen nem közlekedõ, vagy javítás alatt álló szerelvényekkel, belszolgálati kocsikkal. A két mûhelysort, és a kocsiszín két vágányát merõlegesen egy villamos hajtású TOLÓPAD köti ösze. Amint az állomás és kocsiszín helyszínrajzából is jól látható, a két vágány a kocsiszín végén nincs összekötve. Ezért a szerelvények átállítását vagy a nyílt vonal igénybevételével, a felsõ váltón át, Szent János Kórház megállóhelynél visszafogva végzik, vagy kocsinként a telepen a tolópad segítségével. Ez utóbbit – körülményessége miatt – csak üzemképtelen, illetve nem önjáró kocsikkal teszik meg. A jármûvek karbantartását és valamennyi fõjavítását is helyben, a kocsiszín mûhelyeiben végzik. A jármûtelep területén villamosok is tartózkodhatnak, ezért itt nem a vonali, 1500 V egyenfeszültséget táplálják a felsõvezetékbe, hanem a villamosvasúti 600 V egyenfeszültséget. A jármûtelep területén a pálya középvonalában nincs fogasléc, mint az az alábbi ábrán is jól látható. Ezért a fogaskerekû jármûvek itt adhéziós üzemmódban mozognak, azaz mellõzve a fogaslécet – mint egy egyszerû vasúti jármû – a vonóerõt tapadás útján fejtik ki. 
Városmajor állomás sematikus helyszínrajza
A Fogaskerekû Vasút kovácsoltvas kapuján belépve jobbra a régi, Riggenbach-rendszerû fogaspálya darabkáját és egy ehhez kapcsolódó fogaskerekû kerékpárt (nem bicikli!!!) találunk, „szoborként”. A nagyméretû alumíniumlemezes tetõvel ellátott utasperonon várakozhatunk a vonatra. E tetõ alatt van a Fogaskerekû Vasút diszpécsere. Speciálisan ide kifejlesztett, Domino-55-ös elven mûködõ biztosító berendezés számítógép vezérlésével ügyeli a vonal forgalmát, a vonatok találkozását a kitérõkben. Bizonyos esetekben a diszpécser beavatkozása is szükséges, aki állandó, hangrögzítésre kerülõ beszédkapcsolatban áll valamennyi vonat vezetõjével. Bárminemû utazási kérdésre készséggel ad felvilágosítást. Telefonon is elérhetõ: (06-1)355-4167.
A Budapest Szálló („körszálló”) tövében fekvõ Városmajor állomás a vonal kezdõpontja, jól megközelíthetõ. Belváros felõl a Kelet-nyugati metróról átszállást követõen az 56-os villamossal, valamint a 156-os autóbusszal. Közvetlenül Albertfalva, kitérõ – Móricz Zsigmond körtér – Szent Gellért tér – Tabán – Déli pályaudvar útirányon át a 18-as villamossal, illetve Március 15. tér – Tabánon át, vagy Pasarétrõl az 5-ös autóbusszal. 
SZENT JÁNOS KÓRHÁZ
Alig egyperces utazást követõen feltûnik jobbra a patinás, hegyvidéki kórház fõbejárata. E megállóhely közelében fut össze a Szilágyi Erzsébet fasor és a Városmajor utca. Az utóbbi évtizedekben e két út Budapest egyik fõ közlekedési ütõerévé vált. Ezek az utak kötik össze Budakeszi, Hûvösvölgy, Solymár, Zugliget és a Rózsa-domb déli oldaláról érkezõ jármûveket a belvárossal. Munkanapokon igen erõs forgalom alatt roskadozik. A Szent János kórház a Fogaskerekûn kívül még a 18-as, 56-os villamossal, valamint a 22-es, 28-as, 128-as, 156-os és 158-as autóbusszal közelíthetõ meg.
Továbbhaladva megkezdõdik az igazi, érezhetõ emelkedés. Pillanatok alatt gyûrjük le a szintvonalakat. A Fogaskerekû utca házai mellett haladunk el, s máris csattog vonatunk alatt Orgonás megállóhely völgyoldali váltója.
ORGONÁS
A peronhoz érkezés elõtt kitárul elõttünk a Szent János kórház látképe, távolabb a Rózsa-domb vonulata, s még távolabbra tekintve a Hármashatár-hegy. 
Ez az elsõ vonali kitérõnk. A hétvégi menetrend szerint itt vonattalálkozás is történik. Orgonás neve magáért beszél. Fõként május elején. A Fogaskerekû második legforgalmasabb vonalközi megállóhelye. Rõzse utca, Sárospatak utca, Zsolna utca lakossága szinte csak Fogassal utazik. Gyors, kényelmes, és szinte házhoz visz. Gyaloglást tekintve a  21-es és 28-as autóbuszok távolságánál csak a szintkülönbség nagyobb, tehát e környék lakosságának szinte pótolhatatlan közlekedési eszköze a Fogaskerekû. Munkanapokon, csúcsidõben e megállóhely forgalma jelentõs, ékes bizonyítékául szolgál a Fogaskerekû Vasút jelentõs hivatásforgalmának. 
ESZE TAMÁS ISKOLA
Orgonás váltóit elhagyva tovább emelkedünk, a Rõzse utca házai felett ismét felvillan a budai oldal panorámája. Az EszeTamás Iskola épülete állami gondozott fiúk lakhelyéül szolgál. E megállóhely hivatásforgalmának nagyrészét õk és nevelõik teszik ki. 
ERDEI ISKOLA
Erõs bal ívet követõen egy perc sem telik bele és az Erdei iskolához érünk. Az állomás névadója a völgyfelõli kitérõ alatt található a Diós-árok oldalában. Balra a kitérõ területén helyezkedik el a Fogaskerekû Vasút energiaforrása, az áram átalakító. Itt transzformálják le és „egyenirányítják” 1500 V egyenfeszültséggé az ipari villamos teljesítményt a Fogaskerekû számára. 
Erdei iskola volt az elsõ kitérõje a Fogaskerekûnek, a kezdetekben csak itt történt a vonatkeresztezés. 
GYÖNGYVIRÁG UTCA
A Diós-árok feletti erdõbõl kikerülve feltûnik balra felettünk a Budai-hegyvidék egyik legforgalmasabb útja, az Istenhegyi út. Itt közlekedik a 21-es és 21gyors autóbusz. Ezek megállóhelyét Adonis utcának hívják, a Fogaskerekû Vasútétól eltérõen. Az állomás völgyoldali felében az Istenhegyi út alatt még nyomokban láthatók a régi Fogaskerekû kõ-peronjának nyomai, sõt a kõfal épen megmaradt. 
VÁROSKÚT
A Béla király útja felett átívelõ viadukt után megérkezünk Városkút megállóhelyre. Buda réges-régi vízellátója, a Mátyás király korából származó Városkút. A Fogaskerekû e nevet viselõ megállóhelye kb. 200 méterrel feljebb a Költõ utca mentén található. A korabeli Svábhegyi falunak egyik központja volt itt, hisz Katolikus templom, a Szent László Plébánia, Községi Elemi Népiskola is ide épült, napjainkban Jókai Mór nevét viseli. Jelenleg rajtuk kívül pékség, posta, bolt és kisvendéglõ is jelzi e megállóhely infrastruktúrális jelentõségét. 
SVÁBHEGY
Svábhegy központja települt e Fogaskerekû állomás köré. Hegyvidéki állomásépülete jelenleg rendõr-örsként üzemel. 1988-ig átszállási csomópont volt, mert a 21-es autóbusz csak idáig közlekedett. Innen Széchenyi-hegy felé a Fogaskerekû, Normafa, Csillebérc felé pedig a 90-es autóbusz járt. Jelenleg a 21-es autóbusz Normafáig közlekedik, ott nyílik átszállási lehetõség a 90-es autóbuszra. Svábhegy állomás közelségében élelmiszer-áruház, gyógyszertár és bölcsõde is üzemel. Az állomás felett étterem kerthelyiséggel, valamint öt percnyi járásra az ismert kultúrház, a Jókai klub található. 
MÛVÉSZ ÚT
Svábhegy állomást elhagyva a pálya kiegyenesedik, és erõs emelkedésbe kezd. A Karthauzi út felett haladva egyre jobban hatolunk Széchenyi-hegy erdeibe. A helyi lakosságon kívül ezt a megállóhelyet a Rendõrtiszti Fõiskola hallgatói is igénybe veszik. 
SZÉCHENYI-HEGY
A vonal végpontjához érkeztünk, virtuális utazásunk ezennel véget ért. A Karthauzi úti viadukt alatt átbújva érkezünk meg a Golf szálló tövébe, Széchenyi-hegy végállomásra. Számos erdei út, kikapcsolódási és továbbutazási lehetõség közül választhatunk. Jó idõ esetén kerékpárosok garmada halad el mellettünk. Játszóterek, padok, ivókutak és falatozók szegélyezik utunkat. A Golfpálya úton három perc alatt eljutunk a Gyermekvasút végállomásához. A MÁV Széchenyi-hegyi Gyermekvasút (alias Úttörõvasút) 1948 óta zakatol Széchenyi-hegy és Hûvösvölgy között, különlegessége, hogy a szolgálatot 10-14 esztendõs gyermekek látják el. Tartalmas és élménydús utazás igérkezik, ha  utunkat a János-hegy tövébe, vagy Hûvösvölgybe folytatjuk vele. 

Köszönjük, hogy velünk tartott virtuális utazásunkon, szeretettel várjuk vonatainkon, látogasson meg minket élõben is!